Jdi na obsah Jdi na menu
 


TICHÝ PŘENOS

 

 

 "TICHÝ PŘENOS NÁKAZY" 

 

Ptáte-li se, co se skrývá pod tímto označením, pak si důkladně prostudujte toto pojednání:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

     Dohromady 239 vědců z 32 zemí v otevřeném dopise adresovaném WHO upozornilo na důkazy, že vir se může vznášet ve vzduchu a infikovat lidi, kteří ho vdechnou. WHO teprve poté, 6.7.2020 připustila tuto možnost šíření koronaviru, ačkoli doposud panovalo všeobecně přesvědčení, že vir SARS-CoV-2 se přenáší pouze kapénkami, které rychle klesají k zemi. Tento fakt jen potvrdil ohromnou sílu nebezpečí, která je nashromážděna okolo nás a ztělesněna nejenom v již průkazně nakažených osobách, ale i v těch, které buď vir pouze přenášejí, nebo těch, které jsou nakaženy bez jakýchkoli či téměř neznatelných příznaků choroby Covid-19.

 

     Americká studie zveřejněná téhož dne v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences navíc statisticky definitivně potvrdila, že celá polovina lidí, kteří se nakazili koronavirem SARS-CoV-2 v USA, se infikovala právě od někoho, kdo neměl žádné příznaky této nemoci.

 

     Jde o zcela zásadní zjištění po půlročním hrozivém pandemickém rozmachu smrtonosného viru napříč kontinenty a neustále zrychlující se nárůsty nakažených osob jen dokazují enormní sílu několikrát a v mnoha místech světa různorodě zmutovaného a doposud ne zcela detailně poznaného nebuněčného organismu replikujícího se v v živých buňkách lidské populace za využití hostitelské proteosyntézy.

 

     Pokud by jen polovina z různých studií prováděných nezávisle na různých částech světa, a to na základě jak skutečných statistik prokázaných nákaz, tak výsledků plošných testů u bezpříznakového obyvatelstva, vykazovala přesností a úplností svých propočtů při použití kvalifikovaně stanovených vah pro následný výpočet vážených (nikoli aritmetických) průměrů svojí alespoň padesátiprocentní aplikovatelnost pro přepočet již skutečně nakažených osob například na území celého státu, či testované oblasti, pak docházíme k závěru, že na přelomu června a července 2020 se (narozdíl od cifry průkazně již zjištěných případů nakažených osob) nachází na celém světě bratru 100 milionů osob, které jsou či byli nositeli nositeli viru Sars-Cov-2.

 

     Toto číslo není nikterak nereálné vzhledem k tomu, že uvedené studie se provádějí především ve vyspělých státech všech světadílů za účasti kvalifikovaných epidemiologů a bez politických vlivů. To sice neplatí pro finálně zveřejněné informace, které většinou mlží skutečný stav věcí, neboť jejich účelem je především vědecký výzkum a snaha o hledání zbraní, které by alespoň částečně pozastavily neskonalou agresivitu tohoto prazvláštního organismu, který je reálnou a více než vážnou hrozbou pro další existenci lidstva, a jejich cílem není navodit u obyvatelstva atmosféru strachu a další psychické újmy, kterých je už tak přes míru, ovšem hodnotově jsou výsledky studií známy, a známo je i to, že valná většina takových studií (samozřejmě nepočítaje ty nevěrohodné jako např. v ČR, které nejsou postaveny na kvalitních testech osob a jasným prokázáním existence nukleové kyseliny v žilní krvi nebo v dýchacích cestách metodou polymerázové řetězové reakce prováděné u odebraných vzorků, jež jsou kvalifikovaným důkazem existence tohoto viru) vykazuje hodnoty minimálně mezi 5 a 15 procenty obyvatelstva samozřejmě diferencovaně dle hustoty osídlení i dalších zásadních a vlivných faktorů.

 

     Přitom výše uvedený počet osob je a brzy bude zákonitě ještě mnohem vyšší z dvou prostých důvodů. Méně rozvinuté země, kde ani zdravotnický systém a vědecký potenciál není na odpovídající, alespoň preventivní úrovni, se navíc nedají do úvahy o celkových počtech skutečných nákaz na celém světě a do podobných výpočtů vůbec zařazovat, což je z hlediska většinou přemnožené populace celkem logické, ale na druhou stranu to znamená, že pokud se v takových oblastech začne šířit tento virus tak jako ve vyspělých zemích, dospějeme záhy k nekontrolovatelným veličinám v podobě dokonce několika stovek milionů infikovaných osob. Druhým důvodem jsou nová a již prokázaná zjištění vědců o způsobech šíření nákazy i prostým bezkapénkovým přenosem vzduchem, kdy přestal platit po prvním půlroce od počátku celé epidemie v Číně doposud respektovaný předpoklad relativně bezpečné vzdálenosti 2 metrů od nakaženého. Vzhledem k proudění vzduchu, se kterým se v životě setkáváme téměř na každém kroku, se stal totiž zcela zásadním fakt, že pro stanovení rizika přenosu (ať už oblastního, nebo lokálního) je třeba brát v úvahu velmi vážně spíše ty osoby, které nemají žádné příznaky, nebo mohou být "pouze" tzv. přenašeči, kde nelze úspěšně zabránit dalšímu šíření tak, jako například u průkazně nakažených osob, které lze izolovat v karanténě či jinými podobnými metodami. Na takovém globálním nebezpečí pro lidstvo nemění ani ten fakt, že lze údajně ve většině případů hovořit o aktivním viru uvnitř člověka jen 8 - 10 dní od nákazy, neboť právě během této doby může nakazit především v zahuštěných místech a oblastech každý takový jedinec stovky a stovky dalších.

 

     Z výše uvedeného rozboru vychází i nové názvosloví "zhmotnělé" ve výrazu, který je titulem celého pojednání, tedy "TICHÝ PŘENOS", který bude v nejbližší době zřejmě tou nejvážnější a doslova smrtelnou hrozbou lidstva, neboť evidentně zatím nelze předpokládat vymícení a metaforicky řečeno ani vymýcení viru, brzké uvedení bezpečné vakcíny na trh je bohužel v nedohlednu, ačkoli se do výzkumu dává veškeré úsilí a nesmírné finance, a stejně tak není zcela prokázána ani komplexní imunita osob dříve nakažených - tím spíše v případě již dávno různými formami zmutovaného viru.

 

     Nacházíme se tedy všichni na pokraji vážného rozhodnutí, které je jen a jen na nás, jednotlivých lidech, občanech toho kterého státu a příslušnících té které komunity. Zcela jednotlivě a samostatně, bez jakýchkoli debat o tom, kam kdo náleží či patří. Prostě a jednoduše na nás všech, na životě ohrožených jedincích druhu homo sapiens. Buď

 

- budeme společně postupovat cestou následně možné zkázy, žádat přílišné uvolňování nezbytných omezení na základě čistě ekonomických či pocitově osobních a jistě nepříjemných důvodů, jakými je určitě omezení svobody pohybu apod., nerespektovat čistou pravdu a fakt, že i když se nám to nezdá, tak všude okolo číhá jakýsi Sars_Cov-2, který si hledá úrodnou půdu pro své další množení a pouť světem v našich plících, krvi a tělních orgánech, a chovat se, jako by se nic nedělo nebo se nás to netýkalo,

 

- nebo se alespoň každý z nás sám rozhodne pokusit se přežít tuto nejbližší dobu, která bohužel není zatím omezena jen horizontem dnů, týdnů, či měsíců, ale jedná se zatím o evidentně delší období stresů a nejistoty, bezpečnějším způsobem, jenž si každý z nás může osobně a svobodně zvolit.

 

     Pokud se kdokoli z nás rozhodne preferovat druhou nastíněnou variantu, pak vězte, že nejdůležitějšími základními principy pro její uvedení do praxe a životní fáze jsoucna každé osoby jsou plná informovanost, znalost a pochopení věci, sebereflexe a rozumná míra vlastního strachu o sebe sama i své nejbližší. Teprve pak lze vůbec pochopit, proč vlastně chránit následující období svého života prostředky, které sice nejsou třebas předepsány a přikázány, ale mohou hlavně každého jednotlivce dlouhou dobu relativně dobře ochránit. Zároveň je třeba si uvědomit, že se nelze spoléhat ani na ostatní lidi okolo nás, ani na lidi, kteří jsou u vesla a rozhodující jakoby za nás, ani na ignorantní názory nebo politické či náboženské žvásty fanatiků, chamtivců a bláznů, neúplné pravdy či úmyslné lži a tak dále, a tak dále ...

 

     Ochraňte hlavně sebe nad rámec všeho, co se okolo říká a píše, noste respirátory té nejvyšší třídy (už jsou k dostání všude, investujte tedy do svého zdraví; ani roušky vás samotné téměř nechrání), oželte pocit a nutkání vyrazit mezi davy, cestovat letadlem na dovolenou k moři nebo jinam, jezdit MHD, procházet se po obchodních centrech, navštěvovat klimatizovaná místa, nechte sebe i své malé potomky preventivně otestovat PCR testem, poučujte ostatní o stále existujícím a velmi vážném neviditelném nebezpečí vůkol a vyžadujte stejný přístup i od svého okolí. A vydržte !!! Nejlépe do doby, kdy budete sami ochráněni funkční vakcínou, kterou, jak všichni doufáme, odborníci skutečně vyrobí a včas vyzkouší tak, aby její vedlejší účinky byly pokud možno zanedbatelné. Začněme vracet přírodě to, co jsme jí vzali a ona to snad pochopí. Stejně jako my všichni budeme muset pochopit, že ona se možná začala zřejmě jaksi bránit a ukazuje lidstvu, že má ještě zbraní dost a dost. Jednou z nich může být právě i bohužel zatím téměř všudypřítomný Sars-Cov-2 ...

 

     Vězte i věřte, že bohužel to nejhorší z celosvětového pohledu v tuto chvíli ještě ani zdaleka není za námi. Zcela jistě se na všem podílí i nesmyslně rychlé uvolňování opatření v některých zemích, přičemž se plně znovu rozvíjí jak cestovní, tak obchodní ruch napříč kontinenty. Konečně je to patrno i z následných aktuálně enormních nárůstů počtu jen průkazně nakažených osob, kterých denně počátkem července přibývá až okolo 1/4 milionu !!! O dalších, nezjištěných a ještě neznámých případech raději, a to i díky "tichému přenosu", ani nemluvě ...

 

 

Co nejklidnější život ve zdraví Vám, milí čtenáři, přeje

 

 

Autorský kolektiv život milujících bývalých spolužáků, ekonomů, vědeckých pracovníků, překladatelů, rodičů, prarodičů a především nadšenců a čisté pravdě nakloněných úplně normálních občanů, kteří věří ve své znalosti a zkušenosti, přičemž se o ně rádi kdykoli podělí se všemi ostatními lidmi dobré vůle

 

 

narod_sobe.pngblack.png